กิจกรรมและเวิร์คช็อป

Event going on now !!

Natufair @ Wonderfruit Festival 2023

🌿 Natufair @ Wonderfruit Festival 2023 - Elevate Your Festival Experience with our Green Cuisine Catering! 🌿

Indulge in a Feast of Nature at Wonderfruit!

Natufair is thrilled to be a part of the Wonderfruit Festival 2023. Join us for a culinary adventure that celebrates the harmony of plant-based delights and sustainable living.

✨ What Sets Us Apart:

🍽️ Gourmet Green Delights: Immerse yourself in the artistry of our culinary team as they prepare gourmet, plant-powered dishes that will tantalize your taste buds. From vibrant salads to savory main courses and decadent desserts, each bite is a celebration of natural flavors.

🌱 Sustainability Redefined: At Natufair, we go beyond food; we embrace a lifestyle. Our commitment to sustainability is evident in every aspect, from our locally sourced ingredients to our eco-friendly packaging. Join us in making conscious choices that leave a positive impact on the planet.

🎉 Festival Feast Extravaganza: Elevate your Wonderfruit experience with our Festival Feast packages. Perfect for sharing with friends and familys , these curated selections bring people together through the joy of delicious, plant-based cuisine.

🌍 Find Us at Wonderfruit: Visit our Natufair booth at Wonderfruit Festival 2023 to experience the magic of Green Cuisine Catering. Our chefs are ready to delight you with creations that not only nourish the body but also honor the Earth.

📅 Save the Date: Join us at Wonderfruit Festival from 14 - 17 December 2023.

📍 Location: Find us at Natufair Booth / Zone 1 Wonderness.

More Information

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

น้ำหอมธรรมชาติ

ปลดล็อกโลกแห่งกลิ่น: ค้นพบเวิร์คช็อปน้ำหอมธรรมชาติของเรา

คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการผจญภัยอันหอมกรุ่นที่จะพาคุณลึกเข้าไปในใจกลางของธรรมชาติแล้วหรือยัง? เวิร์คช็อปน้ำหอมธรรมชาติของเราเป็นประตูสู่การเดินทางดมกลิ่นที่ไม่เหมือนใคร เตรียมพร้อมที่จะปลุกประสาทสัมผัสของคุณ เรียนรู้ศิลปะการรังสรรค์กลิ่นหอมอันเย้ายวนใจ และสร้างกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองซึ่งไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น แต่ยังอ่อนโยนต่อโลกอีกด้วย

ร่วมเฉลิมฉลองความงามของธรรมชาติผ่านศิลปะแห่งน้ำหอมกับเรา สำรองที่นั่งของคุณตอนนี้และเริ่มต้นการเดินทางอันหอมกรุ่นที่คุณจะสมบัติล้ำค่าตลอดไป

Get ready to awaken your senses, learn the art of crafting alluring fragrances, and create your very own signature scent that's not only beautiful but also kind to the planet.

Join us to celebrate the beauty of nature through the art of perfumery. Reserve your spot now and embark on a fragrant journey you'll treasure forever.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

สบู่ธรรมชาติ

สัมผัสศิลปะแห่งการประดิษฐ์สบู่ธรรมชาติ: เข้าร่วมเวิร์คช็อปของเรา

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำสบู่จากธรรมชาติและสำรวจอาณาจักรอันน่าหลงใหลของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทำมือและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เวิร์คช็อปสบู่ธรรมชาติของเรามอบโอกาสพิเศษในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ฝึกฝนฝีมือการทำสบู่ และดื่มด่ำไปกับส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด

สำรองที่นั่งของคุณวันนี้เพื่อค้นพบความสุขของการประดิษฐ์สบู่ธรรมชาติของคุณเอง ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง สร้างสรรค์และดื่มด่ำไปกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทำมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับเรา!

Our Natural Soap Workshop offers a unique opportunity to unleash your creativity, master the craft of soap-making, and indulge in the goodness of all-natural ingredients.

Reserve your place today to discover the joy of crafting your own natural soaps. Contact us for inquiries and reservations. Create and indulge in the goodness of handmade, eco-friendly skincare with us!

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพิมพ์เชิงนิเวศน์

เตรียมเริ่มต้นการเดินทางแห่งศิลปะที่ไม่เหมือนใครที่ Eco Printing Workshop ของเรา ธรรมชาติจะนำทางคุณไปในขณะที่คุณเรียนรู้ศิลปะอันน่าทึ่งของการพิมพ์เชิงนิเวศน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนวัสดุจากพืชธรรมชาติให้เป็นลายพิมพ์บนผ้าที่น่าทึ่งและไม่ซ้ำใคร

สำรองที่นั่งของคุณวันนี้เพื่อค้นพบความมหัศจรรย์ของการพิมพ์เชิงนิเวศน์ ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง ให้ธรรมชาติเป็นผืนผ้าใบของคุณและสร้างงานศิลปะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปกับเรา!

Reserve your place today to discover the magic of eco printing. Contact us for inquiries and reservations. Let nature be your canvas and create eco-friendly art with us!